Publicat pe

Cum sa faci un contract de credit bun

Cum sa faci un contract de credit bun

Cum sa faci un contract de credit bun deja nu mai este o necunoscuta. Piata creditelor din Romania, este in prezent strict reglementata si in concordanta cu legislatia europeana in domeniu. Astfel, sunt legiferate si sanctionate cu nulitate absoluta clauzele abuzive din contractele de credit. Totodata sunt enumerate punctual toate drepturile consumatorilor de credite precum si obligatiile creditorilor.

Numai necunoasterea prevederilor legale in domeniu ne poate aduce in situatie de a incheia un contract dezavantajos pentru noi. Atunci cand vrem sa luam un credit, ne multumim cu informatiile date de functionarul de la banca. Acesta este platit de banca, si ca oricat ne-am dori, acesta nu poate lucra in interesul nostru. Concluzia este clara: vrei sa stii cum sa faci un contract de credit bun ?  – Informeaza-te, cadrul legal exista.

Cum sa faci un contract de credit bun – informatii de publicitate si precontractuale

Ordonanta Guvernului nr. 50/2010 este actul normativ de baza care te invata cum sa faci un contract de credit bun. Trebuie stiut ca premergator incheierii unui contract de credit, este obligatorie publicitatea. Aceasta trebuie sa includa informatii standard pe care creditorul este obligat sa le aduca la cunostinta consumatorului. In principal, aceste informatii de refera la: rata dobanzii aferenta creditului si orice costuri incluse in costul total al creditului. Alte informatii obligatorii : valoarea totala a creditului, dobanda anuala efectiva, durata contractului, valoarea totala de plata si valoarea ratelor.

Toate aceste informatii, trebuie scrise in mod clar, concis, vizibil si usor de citit. Trebuie sa fie acelasi camp vizual si cu caractere de aceeasi marime.  Daca la incheierea contractului de credit, este necesar un serviciu accesoriu (spre exemplu o asigurare obligatorie ),  al carui cost nu este cunoscut la data incheierii contractului, se mentioneaza in mod clar, concis si vizibil acest fapt.

Pentru a sti cum sa faci un contract de credit bun, OUG 50/2010, prevede principalele informatii precontractuale. In acest sens, legea instituie un formular tip. Acesta este denumit ,, Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. In afara de acest formular, creditorul este obligat sa furnizeze consumatorului, un exemplar din proiectul de contract de credit.

Cum sa faci un contract de credit bun – informatii standard obligatorii

Articolul 14 din OUG 50/2010 prezinta punctual toate informatiile precontractuale pe care creditorul este obligat sa le furnizeze consumatorului.  Acesta are urmatorul cuprins :

,,Art. 14. – (1) Informaţiile prevăzute la art. 11 cuprind următoarele:

 • a) tipul de credit;
 • b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al creditorului.  Identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru. Adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;
 • c) valoarea totală a creditului şi condiţiile care guvernează tragerea;
 • d) durata contractului de credit;
 • e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul ori serviciul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia;
 • f) rata dobânzii aferente creditului;
Informatii II
 • g) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul al ratei dobânzii. Termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului. In cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;
 • h) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit şi valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente;
 • i) în cazul în care un contract de credit prevede modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, şi creditorul foloseşte ipoteza prevăzută în anexa nr. 1 pct. II lit. b), acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobânzi anuale efective mai mari;
Informatii III
 • j) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, după caz, ordinea în care plăţile vor fi alocate pentru rambursare diferitelor solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;
 • k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operaţiuni de plată, cât şi trageri din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, împreună cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;
 • l) existenţa taxelor, onorariilor şi costurilor pe care consumatorul trebuie să le plătească în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
 • m) obligaţia, după caz, de a încheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o asigurare, în cazul în care încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate;
 • n) rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante. Măsurile pentru ajustarea acesteia şi orice alte costuri intervenite în caz de nerespectare a contractului;
 • o) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
 • p) garanţiile solicitate;
 • q) existenţa sau lipsa dreptului de retragere;
 • r) dreptul de rambursare anticipată . Informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită potrivit prevederilor art. 66-69;
Informatii IV
 • s) dreptul consumatorului de a fi informat de îndată şi gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date pentru evaluarea bonităţii sale, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1);
 • ş) dreptul consumatorului de a primi la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;

t) în cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. In acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, se reformulează după cum urmează: „Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveţi dreptul să primiţi un exemplar al proiectului de contract de credit.” Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;

INFORMATII V

ţ) după caz, perioada în care informaţiile precontractuale au forţă juridică obligatorie pentru creditor.

(2) In cazul contractelor de credit garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, în afară de informaţiile prevăzute la alin. (1) creditorul informează consumatorul că acestuia îi pot reveni, în stadiu precontractual, numai următoarele cheltuieli, după caz:

a) cheltuieli aferente întocmirii dosarului de credit,

b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii şi garanţiilor aferente”. (sursa : dreptonline.ro).

Informatiile mai sus prezentate, sunt strict necesare pentru a invata cum sa faci un contract de credit bun.

Cum sa faci un contract de credit bun – alte aspecte legale

Spre ajutorul consumatorului, legea nu se limiteaza la aceste informatii. Ea stabileste informatii punctuale in cazul comunicarii telefonice. La fel si in cazul in care, contractul a fost incheiat folosind un mijloc de comunicare la distanta. Totodata, este legiferata obligatia creditorului de a oferi consumatorului explicatii cu privire la caracteristicile esentiale ale produselor propuse. Se explica si efectele specifice pe care le pot avea asupra consumatorului si consecintele neplatii din partea consumatorului.

Nu se poate percepe comision de analiza a dosarului daca nu se acorda creditul.  La depunerea dosarului, creditorul este obligat sa inmaneze consumatorului un inscris datat, semnat , inregistrat si stampilat, continand confirmarea ca i s-au predat toate actele necesare acordarii creditului. Avand cunostina despre toate aceste prevederi legale, vei sti cum sa faci un contract de credit bun.

Pastila de credit

Un tanar bancher vrea sa-si faca primul sau costum. Se duce la cel mai bun croitor din oras si i se iau masurile pentru costum. Dupa o saptamana se intoarce pentru ultimele retusuri. Noul costum arata excelent. In timp ce statea si se admira in oglinda, observa ca noul costum nu are buzunare. Ii spune lucrul acesta croitorului, care il intreaba: „Dar nu mi-ati spus ca sunteti bancher?” Tanarul raspunde: „Ba da”. Atunci croitorul ii replica: „Pai cine a mai auzit de un bancher care sa isi tina mainele in propriile lui buzunare.(sursa: bankingnews.ro/bancuri-cu-bancheri.html)

Publicat pe

Cum sa faci un credit fara riscuri

Cum sa faci un credit fara riscuri

Sa faci un credit fara riscuri, nu este posibil, ar spune unii mai prapastiosi. Totusi, in conditiile de acum, cand piata creditelor este foarte strict supravegheata, legislatia in domeniu este corelata la nivel european, iar organismele de control si protectie a consumatorului devin tot mai puternice, sunt create premisele care te invata cum sa faci un credit fara riscuri. Depinde doar de tine, cat esti de bine informat.

Cum sa faci un credit fara riscuri – cadru legislativ

Referindu-ne la cadrul legislativ din tara , acesta este reprezentat in principal, de Ordonanta Guvernului 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, modificata si completata prin OUG65/2009 si prin Legea 196/2010, Ordonanta de Urgenta 50/2010, aprobata si modificata prin Legea 288/2010 si mai recent de Ordonanta de Urgenta 52/2016. Ultimele doua acte normative, transpun in legislatia nationala Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European privind contractele de credit pentru consumatori, respectiv Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European privind contractele de credit pentru bunuri imobile rezidentiale.

Cele doua acte normative, legifereaza conditiile concrete in care trebuie sa functioneze piata creditelor. Ele te invata cum sa faci un credit fara riscuri. Astfel, prin OUG50/2010, sunt impuse practici preliminare incheierii unui contract de credit. Se legifereaza dreptul de retragere si de rambursare anticipata. Se stabilesc reguli noi privind cesiunea de drepturi si obligatii privind dobanda anuala efectiva. Se impun obligatii  intermediarilor fata de consumatori sau competente de sesizare si control.

Cum sa faci un credit fara riscuri te invata si OUG52/2010. Aceasta vine cu modificari si completari si largeste mult cadrul protectiei consumatorului de credite. Astfel, acesta este in masura sa aleaga oferta cea mai potrivita situatiei si nevoilor sale. Mai mult, noul act normativ instituie reguli privind educatia financiara si legifereaza cadrul in care trebuie sa functioneze firmele de recuperare de creante. 

Cum sa faci un credit fara riscuri – notiuni de baza, termeni si expresii

In scopul informarii corecte a consumatorului de credite, art. 7 din OUG50/2010, vine si defineste notiunile de baza care trebuie cunoscute inainte de a solicita un credit.  Acestea te invata cum sa faci un credit fara riscuri. Articolul 7 are urmatorul cuprins: ,, In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • consumator- persoana fizică ce acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale sau profesionale;
 • contract de credit – contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilităţi financiare similare, cu excepţia contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci când consumatorul plăteşte pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor;
 • contract de credit legat – un contract de credit în care sunt întrunite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
 • a) creditul în cauză serveşte exclusiv finanţării unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;
 • b) contractul de credit şi contractul de achiziţie de bunuri sau servicii formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială;
Termeni I

Costul total al creditului pentru consumatori – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate;

 • creditor – persoana juridică, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate, care desfăşoară activitate pe teritoriul României şi care acordă sau se angajează să acorde credite în exerciţiul activităţii sale comerciale ori profesionale;
 • dobânda anuală efectivă – costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile prevăzute la art. 73, după caz;
 • descoperit de cont – contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul curent al contului curent al consumatorului;
 • descoperit de cont cu aprobare tacită – „descoperit de cont”, acceptat în mod tacit, prin care un creditor pune la dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul curent al contului curent al consumatorului sau „descoperitul de cont” convenit;
Termeni II
 • intermediar de credit- persoană fizică sau juridică ce nu acţionează în calitate de creditor şi care, în cursul exercitării activităţii sale comerciale ori profesionale, în schimbul unui onorariu, ce poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată convenită, desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi:
 • a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;
 • b) oferă asistenţă consumatorilor prin organizarea de activităţi pregătitoare privind contractele de credit, altele decât cele de la lit. a);
 • c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;
 • intermediarul de credit cu titlu auxiliar- persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activităţii sale principale;
 • rata dobânzii aferente creditului – rata dobânzii, exprimată ca procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit:
 • valoarea totală a creditului- plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie pe baza unui contract de credit;
 • valoarea totală plătibilă de către consumator- suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consumator;
Termeni III
 • suport durabil – orice instrument care permite consumatorului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, în aşa fel încât acestea să fie accesibile pentru consultare în viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informaţiilor, şi care permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;
 • unitate comercială – se consideră că există unitate comercială în una dintre următoarele situaţii:
 • a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanţează el însuşi creditul pentru consumator;
 • b) creditul este finanţat de un terţ, iar creditorul foloseşte serviciile furnizorului sau ale prestatorului pentru încheierea contractului de credit sau pentru pregătirea acestuia;
 • c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod expres în contractul de credit”(sursa: dreptonline.ro).

Sunt notiuni elementare, obligatoriu de cunoscut pentru a invata cum sa faci un credit fara riscuri.

Pastila de credit I

1. La început Bancherul a făcut Creditul şi Depozitul.
2. Şi sediul Bancii era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra lui şi Duhul Bancherului se purta pe deasupra ghiseelor.
3. Şi a zis Bancherul: “Să fie Comisioane!” Şi s-au făcut comisioane.
4. Şi a văzut Bancherul că sunt bune comisioanele şi a despărţit Bancherul comisioanele de restul taxelor.
5. Comisioanele le-a numit bancherul venit, iar taxele le-a numit venit suplimentar. Si a fost ziua întâi.

6. Şi a zis Bancherul: “Să fie o tărie prin mijlocul procedurii de credit, ca sa desparta clientii dupa riscuri. Şi a fost aşa.
7. A făcut Bancherul tăria şi a despărţit Bancherul dosarele dupa clienti foarte profitabili si clienti deranjant de profitabili.
8. Tăria a numit-o Bancherul analiză de risc. Şi a văzut Bancherul că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
9. Şi a zis Bancherul: “Să se adune comisioanele cele de sub cer la un loc şi să se ascundă DAE!” Şi a fost aşa. S-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a ascuns DAE..
10. Pe DAE l-a numit Bancherul “Ucigă-l Toaca”, iar adunarea comisioanelor a numit-o Distracţie. Şi a văzut Bancherul că este bine.

Pastila de credit II

11. Apoi a zis Bancherul: “Să iasă din credit alte comisioane, cu sămânţă într-însele, după felul şi asemănarea lor şi taxe roditoare care să dea rod cu sămânţă în sine” Şi a fost aşa.
12. Si a dat fiecare credit alte şi alte comisioane, cu sămânţă într-însele, după felul şi asemănarea lor. Si taxe roditoare care rodeau cu sămânţă în sine. Şi a văzut Bancherul că este bine.
13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.
14. Şi a zis Bancherul: “Să fie promoţii care să lumineze creditele, să despartă proştii de fraieri şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii.

15. Şi să slujească drept luminători pe tăria Băncii, ca să lumineze viitorul ei. Şi a fost aşa.
16. A făcut Bancherul cei doi luminători mari: Biroul de Credit pentru persoanele fizice şi Centrala Incidentelor de Plăţi pentru cele juridice.
17. Şi le-a pus Bancherul pe tăria cerului, ca să-i lumineze acitivitatea
18. Şi a văzut Bancherul că este bine.
19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.
20. Apoi a zis Bancherul: “Să mişune banca de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele, care să mă roage în genunchi să le dau credite. Şi a fost aşa

Pastila de credit III

21. A adunat Bancherul animalele cele naive care mişună în bancă. Şi a văzut Bancherul că este bine.
22. Şi le-a binecuvântat Bancherul şi a zis: “Semnaţi contractele şi vă înmulţiţi şi veniţi la Mine cu toate rudele voastre să le dau credite “
23. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
24. Şi a zis Bancherul: “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească fraierii, credulii şi toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!”

25. Şi a făcut Bancherul pe al doilea bancher, după chipul Său.
26. Şi Bancherul l-a binecuvântat, zicând: “Creşte şi te înmulţeşte şi umple pământul şi-l supune; şi stăpâneşte peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ în căutare de credite ”
27. Apoi a zis Bancherul: “Iată, să dai împrumuturi în toate valutele pământului. Acestea vor fi hrana voastră.”
28. Şi a privit Bancherul toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.
În cea de-a saptea zi, a privit peste umăr, în timp ce se odihnea. Deja se facuse o coada de cativa kilometri in fata Bancii… ( sursa – libertatea .ro ) – (Bineinteles ca bancherul nu te invata cum sa faci un credit fara riscuri.)

 
Publicat pe

Cum sa faci bani din investitii financiare

Cum sa faci bani din investitii financiare
Cum sa faci bani din investitii financiare

Cum sa faci bani din investitii financiare – Putini dintre noi avem sansa sa mostenim un imperiu financiar. Asta ne- ar scuti de  grija de a face bani. Pentru cei mai multi, banii necesari traiului zilnic provin din vanzarea timpului nostru catre un angajator. Astfel, in functie de priceperea fiecaruia, ne vindem mai ieftin sau mai scump timpul unui angajator. In schimb, primim un salariu.

Spre exemplu, un fotbalist celebru, isi vinde timpul la un pret infinit mai mare ca un vanzator. Acest mod de a obtine veniturile necesare traiului zilnic, este cea mai tiranica forma de asigurare a finantelor necesare vietii. In plus, timpul pe care il putem vinde este limitat la maxim 24 de ore pe zi. Nu in ultimul rand, veniturile din salarii sunt impozitate la cele mai mari rate. Iata de ce este necesar sa stii cum sa faci bani din investitii financiare.

Cum sa faci bani din investitii financiare – dobanzi la obligatiuni si certificate de depozit

Atunci cand cumparati un certificat de depozit de la o banca spre exemplu, inchiriati banii dvs. bancii, in schimbul unei dobanzi prestabilite. Cu banii inchiriati de la dvs. banca, la randul ei, inchiriaza la o rata a dobanzii mai mare si incaseaza diferenta. La fel se intampla si atunci cand cumparati obligatiuni. Emitentul obligatiunilor imprumuta bani de la investitori, cu obligatia platii de dobanzi. Imprumutul, se restituie la un termen de scadenta. Obligatiunile pot fi emise de  si de alte institutii, guverne, corporatii, etc.

Riscul principal, de a inregistra pierdere din cumpararea de obligatiuni este inflatia. Atunci cand inflatia depaseste rata dobanzii pe care o incasati din obligatiuni, veti inregitra pierdere. Aceasta, intrucat inflatia erodeaza puterea de cumparare a investitorului. Insa, urmarind atent prognozele economice de inflatie, acest risc poate fi evitat si astfel poti invata cum sa faci bani din investitii financiare.

Cum sa faci bani din investitii financiare – castiguri de capital

Putem vorbi despre un castig de capital, atunci cand cumparam un activ, pe care ulterior il vindem la un pret mai mare, obtinand astfel profit. Nu conteaza ce tip de activ cumperi. Poate fi o fabrica, o colectie de tablouri, aur sau diamante. Profitul rezultat din vanzarea activului, este un castig de capital. Daca pretul obtinut din vanzarea activului este mai mic decat cel de achizitie, ne confruntam cu o pierdere de capital.

Cel mai uzual tip de castig de capital, este cel rezultat din vanzarea de imobiliare. In intreaga lume, pe pietele imobiliare, se tranzactioneaza valori imense. In acelesi timp, piata imobiliara este una dintre cele mai volatile. Castigurile, pot fi considerabile, pentru ca valoarea imbiliarelor cunoaste fara exceptie perioade de crestere. Ori daca stii cum sa faci bani din investitii financiare, nu poti rata aceste perioade.

Cum sa faci bani din investitii financiare – venituri din dividende

Cand cumparati actiuni la o companie, inseamna ca o parte din aceasta va apartine. Practic, banii pe care i-ati platit pe actiuni, incep sa lucreze pentru dvs. producand dividende. O companie care inregistreaza profit, poate (  dar nu este obligata ) sa plateasca actionarilor o parte din acest profit, plata recunoscuta sub numele de dividend. Dividendele reprezinta in fapt principalul motiv pentru care investitorii cumpara actiuni.

Exista trei categotii de dividende : dividende de numerar, dividende  de proprietate si dividende speciale. Dividendele de numerar sunt cele platite din profiturile societatii catre proprietarii afacerii, adica actionarii. Suma care se repartizeaza la dividende se stabileste de catre Consiliul de Administratie al companiei, odata pe an, dupa inchiderea anului financiar. Tot atunci se stabilesc si modalitatile si termenele de plata. Pentru investitorii care detin actiuni la mai multe companii, este necesar si util un mod de a stabili eficienta acestor investitii. Comparatia se poate face cu indicatorul Randamentul dividendelor. Acesta se calculeaza ca raport intre dividendul anual si pretul pe actiune.

Dividendele de proprietate, apar atunci cand o companie distribuie actionarilor proprietati, in loc de bani sau actiuni. Acestea pot lua orice forma cu valoare corporala.  Dividendele speciale, se distribuie de regula o singura data, doar in situatii exceptionale, cum ar fi lichidarea unei afaceri. Fie ca discutam despre dobanzi, dividende sau castiguri de capital, sunt notiuni strict necesare pentru a invata cum sa faci bani din investitii financiare.

Pastila de credit

 • Cum invata sa numere copii de bancheri ?
 • Un milion, doua milioane, trei milioane ……..
 • Dar sa faca impartirea ?
 • O parte la impozite, noua parti in Elvetia, restul la salarii.

 

Publicat pe

Cum sa faci o investitie financiara

Cum sa faci o investitie financiara

Cum sa faci o investitie financiara – Tot mai des, si nu intamplator, in presa sau in mediile financiare, auzim vorbindu-se despre investitii financiare. Se vorbeste despre actiuni, obligatiuni, fonduri mutuale, dobanzi, dividende sau certificate de depozit. Acestea sunt notiuni de baza, care te invata cum sa faci o investitie financiara.

Cum sa faci o investitie financiara – generalitati, tipuri

O investitie financiara este in fapt un drept de proprietate pe care il detineti, in speranta ca valoarea lui va creste. Investitia o puteti vinde atunci cand se apreciaza sau o puteti pastra pentru a incasa dobanzi sau dividende. Toate investitiile financiare, fara exceptie, sunt supuse riscurilor, si de regula cu cat riscul este mai mare si castigul este substantial.

Spre exemplu, putem cumpara actiuni la o companie. Valoarea acestora in timp poate sa scada sau sa creasca. Daca dorim sa le vindem, asteptam momentul in care valoarea acestora creste astfel incat sa obtinem un profit rezonabil. Altfel, putem sa le pastram si sa incasam in fiecare an dividende. In mod similar putem proceda cu certificatele de depozit. Cu ele putem incasa dobanzi pe o perioada determinata. Cand cumparam obligatiuni, practic imprumutam bani unei companii sau unui guvern, imprumut pentru care primim dobanzi. Iata doar cateva exemple simple despre cum sa faci o investitie financiara.

Cum sa faci o investitie financiara – actiuni, obligatiuni, fonduri mutuale

Un fond mutual, este in fapt un cumul de actiuni si obligatiuni supravegheate strict de un manager profesionist. Fondul mutual, isi poate aprecia valoarea, situatie in care poate plati dividende.

O investitie financiara, produce venituri in doua feluri: venituri din dobanzi in cazul obligatiunilor sau venituri din dividende in cazul actiunilor. Diferenta intre aceste doua tipuri  de investitii este ca in cazul actiunilor, compania nu este obligata legal sa distribuie dividende, pe cand in cazul obligatiunilor, plata dobanzii este obligatorie.

Toate investitiile financiare sunt tranzactionate pe piata. Astfel, valoarea lor poate sa creasca sau sa scada in orice moment. Spre exemplu, daca investitorii vad perspective bune pentru castigurile unei companii, pot creste pretul actiunilor. In mod similar si obligatiunile isi pot schimba zilnic pretul de piata. De regula, valoarea obligatiunilor creste atunci cand scad ratele dobanzilor.  Fara a avea pretentia ca acest articol este o lectie de investitii financiare, notiunile de baza prezentate te invata cum sa faci o investitie financiara.

Pastila de credit

– Stiti ce este un bancher?

– E cineva care iti imprumuta umbrela cand e timp frumos si ti-o ia cand incepe sa ploua.

 

Publicat pe

Cum sa facem alfabetizarea financiara

Cum sa facem alfabetizarea financiara.

 

Cum sa facem alfabetizarea financiara – Asistam azi la o adevarata invazie a bancilor, care ofera posibilitati nelimitate de creditare. Practic, nu poate exista un individ care sa nu poata obtine un credit, indiferent de situatia sa financiara. In acelasi timp, modul de a face cumparaturi s-a schimbat radical in ultima perioada. Nu mai folosim, sau folosim din ce in ce mai rar banii pentru achizitii. Cumparaturile se muta vizibil in mediul online. Aceste doua componente, si ne referim aici la usurinta cu care poate fi luat un credit si la modul de cumparare online, creeaza oportunitati nenumarate de a utiliza in exces cardurile de credit si de a acumula rapid datorii mari. Iata de ce este imperios necesar sa stim cum sa facem alfabetizarea financiara.

Cum sa facem alfabetizarea financiara – principii de baza

Incercand o definitie in cel mai larg sens al expresiei, alfabetizarea financiara presupune acumularea de cunostinte financiare, necesare gestionarii corecte a datoriilor si creditelor, pentru luarea de decizii financiare responsabile. Ne referim aici la notiuni financiare de baza. Spre exemplu, cum functioneaza un cont bancar. Alte notiuni de baza ar fi: rata dobanzii, comisioane, termene de scadenta, perioada de gratie, rambursare anticipata, dobanzi penalizatoare, executare silita si alte astfel de notiuni.

Desi nu constientizam, aceste notiuni ne sunt necesare zilnic. Ele ne influenteaza deciziile, la orice achizitie oricat de mica. Inevitabil, este vital sa cunoastem aceste notiuni, la operatiuni financiare de mai mare anvergura. Spre exemplu, achizitia unei proprietati sau instituirea unui cont de investitii sau de economii. Studii de specialitate, la nivel mondial, au demonstrat ca alfebetizarea financiara, nu cunoaste diferente semnificative intre tarile mai slab dezvoltate economic si cele mai puternic industrializate.  La fel si intre indivizi cu venituri mari sau mai modeste. Concluzia, se impune de la sine: nu suntem interesati sau nu stim cum sa facem alfabetizarea financiara.

Cum sa facem alfabetizarea financiara – previziuni si tendinte

Complexitatea si diversitatea instrumentelor financiare, pun consumatorii in situatia de a lua decizii financiare din ce in ce mai dificile. Spre exemplu, suntem pusi sa alegem intre un cont de investitii sau unul de economii. Pe ambele segmente, oferta bancilor este imensa. Decizia ne apartine, si nu putem lua una corecta fara cunostinte solide in domeniu. Acesta gama larga de optiuni are un impct semnificativ asupra capacitatii consumatorului de a-si dirija veniturile.

Dinamica accentuata a mediului financiar, influenteaza deasemenea determinant deciziile financiare. In prezent, avem o piata globala, cu multi jucatori, care ridica inevitabil nivelul de complexitate al tranzactiilor financiare. Tranzactiile financiare online, fac ca pietele financiare sa evolueze rapid si in acelasi timp sa fie mai volatile. Numarul din ce in ce mai mare de decizii financiare pe care trebuie sa le ia fiecare individ, este un alt factor care ne  arata cum sa facem alfabetizarea financiara.

Practic, nu exista zi in care individul sa nu fie nevoit sa ia decizii financiare. Fie ca este vorba de o simpla achizitie de alimente, haine, servicii sau utilitati, sau de instrumente financiare mai complexe, este necesara o decizie financiara. Concluzionam  ca orice imbunatatire a competentei financiare, cat de mica, poate avea impact semnificativ asupra sanatatii finantelor personale, si conduce la evitarea datoriilor si a capcanelor financiare.

Pastila de credit

Discutie intre doi bancheri:

  – Vreau sa ma combin cu una de 20 de ani. Crezi ca o sa am sanse mai mari daca ii spun ca am 55 de ani in loc de 65 ?

  – O sa ai sanse mult mai mari, daca ii spui ca ai 75.

 

 

 

 

Publicat pe

Cum sa faci un plan financiar pentru familia ta

Un plan financiar pentru familia ta
Un plan financiar pentru familia ta

Un plan financiar pentru familia ta este strict necesar inca de la inceputul relatiei de cuplu. Cu totii stim ca in primii ani de casatorie, finantele personale au un rol determinant in evolutia vietii de cuplu. Nicicand in viata, nevoile financiare nu sunt mai mari iar resursele mai mici. Viata de cuplu debuteaza cu nevoi stringente, cum ar fi locuinta cu toate dotarile necesare , una sau doua masini, bani de economisit pentru vacante sau pentru viitorii membrii ai familiei. Iata de ce ai nevoie de un plan financiar pentru familia ta.

Un plan financiar pentru familia ta – Alege o banca

Un prim lucru ce trebuie facut dupa debutul casatoriei, este alegerea unei banci care sa se portiveasca cat mai bine cu obiceiurile tale financiare. Un cuplu tanar  nu are experienta si aptitudinile necesare gestionarii finantelor personale. Discutati despre aceste lucruri impreuna si mergeti impreuna la o banca. Un consilier financiar va poate ajuta sa va intocmiti primul dvs. plan financiar. O discutie sincera despre finante in cuplu , nu poate decat sa duca la o relatie mai buna. Stabiliti impreuna care va sunt prioritatile si vedeti ce posibilitati aveti de a le finanta.

Plata ratelor pentru casa (chirie) si masina

De depatre cea mai mare cheltuiala a uni cuplu modern, constanta si de neevitat, este rata pentru casa (chirie) si pentru masina. Pentru un cuplu in care ambii parteneri lucreaza, este o cheltuiala care poate fi sustinuta relativ usor, desi consuma de regula cam jumatate din venituri. Studiati cu mare atentie contractele de achizitie a casei si masinii. Vedeti ratele dobanzilor, cantariti si comparati cat mai multe oferte si alegeti un credit in moneda in care sunteti platiti. Nu ezitati sa cereti sfatul unui profesionist. Constientizati faptul ca este o cheltuiala pe termen foarte lung, la care va angajati in acea perioada a vietii in care aveti cea mai mare nevoie de bani. Si iata inca un motiv pentru care este necesar un plan financiar pentru familia ta.

In reletia de cuplu nu ascundeti cheltuielie fata de partener

Dupa analiza cheltuielilor cu rata la casa (chirie) si masina, stabiliti impreuna pe ce veti cheltui veniturile ramase.  Stabiliti un regim de prioritate pentru cheltuieli, cum ar fi de exemplu: utilitati, masa, imbracaminte, vacante anuale, un cont de economii, plata anticipata a ratelor etc. Nu ascundeti cumparaturile fata de partener. Fiti loial cu patrenerul dvs. si din punct de vedere financiar. Respectand aceste principii, vei putea construi si respecta un plan financiar pentru familia ta, care sa-ti asigure gestiunea sanatoasa a finantelor personale.

Pastila de credit

Dilema : De ce sa iau un credit de 100000 $ pentru o casa si sa il platesc in 30 de ani, cand as putea sa fur 100000$ si sa stau doar 5 ani la inchisoare?.

Publicat pe

Cum sa platiti lunar datoria cardului de credit

Datoria cardului de credit

Datoria cardului de credit si plata lunara a acesteia, este una dintre cele mai importante actiuni de natura financiara, cu impact major in sanatatea finantelor personale. Nu in ultimul rand, modul in care achitati datoria cardului de credit va ajuta sau dimpotriva va impiedica sa obtineti un credit bun. Lunar, trebuie sa decideti ce suma platiti emitentului cardului. Nu faceti la intamplare aceasta operatiune. Iata cateva sfaturi utile pentru a plati cat mai eficient datoria cardului de credit.

Datoria cardului de credit – plata lunara echilibrata

Solutia ideala pentru a plati eficient datoria cardului de credit este achitarea integrala a soldului cardului la sfarsitul lunii. Astfel, evitati plata dobanzilor la sold si va reintregiti limita de creditare. Tot in scopul evitarii platii de dobanzi, faceti platile in perioada de gratie a cardului. Nu uitati ca daca nu achitati soldul lunar, veti plati dobanzi mai mari, cu cat soldul este mai mare.

Cea mai mica suma pe care o puteti plati

Suma cea mai mica pe care o puteti plati pentru a achita lunar datoria cardului de credit, este prevazuta in contractul cu emitentul cardului. Acesta nu va solicita niciodata plata integrala a soldului. El este interesat sa ramana neplatit un sold cat mai mare. Astfel  incaseaza dobanzi  mai mari. Daca nu achitati suma minima lunara, veti plati o taxa pentru intarziere . Deasemenea,  obtineti un raport negativ de la Biroul de credit. Daca nu puteti plati suma minima, incercati sa obtineti o esalonare de la emitentul cardului.

Cand platiti datoria cardului de credit

Pentru a stabili cand sa platiti datoria cardului de credit, examinati-va atent veniturile si cheltuielile. Daca aveti mai multe carduri, puteti combina platile. Acesta este un mod de plata foarte eficient. Astfel,  puteti elimina pe rand soldurile cardurilor. Nu uitati ca orice restanta la plata va influenta negativ urmatorul credit bun pe care il solicitati. Orice metoda de plata ati folosi, nu neglijati faptul ca soldul cardului trebuie sa ramana sub 30% din limita de creditare.

Pastila de credit

,,Conform statisticilor spitalelor, inimile bancherilor sunt extrem de cautate de cei care au nevoie de un transplant, pentru ca nu sunt aproape deloc folosite”.

Publicat pe

Cum sa obtina tinerii un credit bun

Credit bun

Un credit bun, mai ales la o varsta frageda, iti ofera multe oportunitati, cum ar fi cumpararea umei masini sau a unei locuinte. Sunt doua lucruri de baza pentru a incepe sa-ti construiesti avutia personala. Acesta este doar unul din motivele pentru care este bine sa obtii un credit bun inca din tinerete. Nu in ultimul rand, un credit bun obtinut in tinerete , te invata sa devii responsabil din punct de vedere financiar.

Credit bun – Incepe sa-l construiesti din tinerete

Masura in care esti responsabil cu creditul, este reflectata in raportul pozitiv pe care il primesti de la Biroul de credit. Acesta este determinant pentru obtinerea unui credit bun. Iata de ce, inca din tinerete, trebuie sa arati responsabilitate in acest sens. Un credit bun este determinat de multi factori, care ar putea fi ierarhizati astfel: 35% – istoricul platilor, 30% – datorie mica cu limita mare de credit, 15% – varsta la care ai luat creditul, 10% – numarul de conturi de credit si 10% – cat de des luati un credit.

Daca  nu ai inca un cont de economii, roaga parintii sa iti faca unul inainte de 18 ani. Solicita un card de credit daca nu ai unul. Parintii tai, te pot credita cu o suma lunar. Daca doresti sa construiesti un credit bun, foloseste cardul doar in limita sumei pe care o poti plati. Fa un credit pentru o masina. Daca ai dovedit ca esti responsabil si parintii te gireaza, acest lucru este posibil. Cere parintilor sa transfere plata unor facturi pe contul tau si sa iti asigure plata lor. Este un mare castig in construirea unui credit bun.

Credit bun – Utilizati responsabil cardul de credit

Orice card de credit are o limita maxima pe care o poti solicita. Nu fi tentat sa cheltui o multime de bani doar pentru faptul ca iti permite limita de creditare. Aceasta limita o poti atinge doar in cazuri de extrema urgenta. Obisnuiestete cu platile lunare. Dupa utilizarea cardului,  ai trei optiuni de plata: achita integral soldul, o suma mai mica decat soldul, sau un sold minim lunar. Cea mai proasta optiune este plata soldului minim lunar. Afla ce dobanzi ai de platit. Acestea se aplica la soldul ramas neachitat la sfarsitul lunii. Citeste cu atentie clauzele din contractul de creditare, pentru a putea utiliza eficient cardul. Indiferent de aceste clauze, important este sa nu ramai cu restante de plata. Acestea aduc dupa ele dobanzi si un raport negativ la Biroul de credit.

 • Deschideti-va un cont cat mai devreme, pentru a incepe constructia unui istoric de credit;
 • Pastrati un sold cat mai mic;
 • Utilizati regulat cardul de credit, dar pastrati soldul sub 30% din limita de credit;
 • Aplicati doar pentru 1 – 2 carduri de credit;
 • Verificati-va anual raportul de credit;
 • Platiti toate facturile la termenul de scadenta;
 • Pastrati conturile deschise cat mai mult timp;
 • Gestionati responsabil creditele.

Pastila de credit

,,Rata la banca este ca o tornada : daca se face destul de mare poate sa-ti ia casa”.

 

Publicat pe

Cum sa obtineti cel mai avantajos credit

Cel mai avantajos credit

Cel mai avantajos credit, indiferent ca este ipotecar, pentru prima casa, auto, imobiliar, pentru nevoi personale sau orice alt credit de consum, nu este greu de obtinut daca aveti obiceiuri financiare responsabile. Intelegem aici prin obiceiuri financiare responsabile, modul cum ati gestionat creditele anterioare, reflectat in scorul obtinut de la Biroul de credit. Un scor bun la Biroul de credit, este primul si cel mai important pas catre un credit avantajos.

Cel mai avantajos credit – mentinerea credibilitatii financiare

Orice firma care acorda un credit, indiferent de natura lui, verifica mai intai istoricul tau de credit. Raportul Biroului de credit arata toate activitatile dvs. de credit, orice conturi deschise si eventuale executari silite. Istoricul dvs de credit cuprinde si datoria curenta neplatita, numarul de imprumuturi pe care le aveti, cat timp ati fost imprumutat, rata de creditare si orice alte aspecte legate de creditele dvs. Iata de ce, pentru a obtine cel mai avantajos credit, este foarte important raportul de credit. Prin derularea creditelor in conditiile stabilite prin contracte, va mentineti credibilitatea financiara si puteti accesa cel mai avantajos credit.

Iata si cateva sfaturi utile , pentru un raport bun de la Biroul de credit:

 • Soldul cardului dvs. de credit, sa nu fie mai mare de 20% din limita de credit;
 • Platiti in fiecare luna mai mult decat minimul obligatoriu;
 • Cititi cu atentie contractul cardului de credit pentru a intelege cum sa va platiti mai eficient datoria;
 • Daca este posibil, faceti plati inainte de termenele de scadenta;
 • Urmariti si respectati datele de scadenta ale facturilor;
 • Daca puteti, achitati integral soldul cardului la sfarsitul lunii, pentru a evita plata dobanzilor;
 • Infintati si mentineti un fond de economii pentru situatii de urgenta. Astfel, nu veti fi obligat sa folositi cardul in conditii dezavantajoase;
 • Urmariti-va atent toate tranzactiile financiare.

Cel mai avantajos credit – cum il obtineti

Revenind la raportul de credit, este bine de stiut ca trebuie sa corectati eventualele erori care apar in raport. Puteti chiar sa negociati cu creditorii dvs. o esalonare a datoriilor pentru a evita un raport de credit negativ. Daca considerati ca sunt probleme de natura financiara pe care nu le stapaniti, consultati un consilier de credit. Evitati sa mergeti dintr-un credit in altul. Faceti o pauza intre credite. Dezvoltati un buget pentru controlul cheltuielilor si incercati sa economisiti lunar cel putin 15% din salariu. Identificati si eliminati obiceiurile financiare proaste. Un obicei financiar prost ar fi de exemplu sa puneti pe cardul de credit mai mult decat incasati. Evitati sa girati pe cineva deoarece exista pericolul ca acesta sa nu plateasca creditul. Sunt doar cateva reguli de baza, pe care daca le respectati, veti putea accesa cel mai avantajos credit.

Pastila de credit

 Bancherii  sunt niste tipi care te ajuta sa iti rezolvi niste probleme, pe care nu le-ai fi avut in lipsa lor.

 

Publicat pe

Cum sa faci un plan financiar

Plan financiar
Plan financiar

Un plan financiar este o  strategie de care avem nevoie pentru indeplinirea obiectivelor financiare si obtinerea si mentinerea sanatatii financiare personale. Un control strict al finantelor personale presupune, in mod obligatoriu, un plan financiar pana in cele mai mici detalii. Astfel, planurile financiare, ne ajuta sa controlam si sa ne imbunatatim calitatea vietii. Pentru a dezvolta un plan financiar pentru viitorul finantelor personale, este necesar sa urmam un proces in sase pasi.

Plan financiar – aflarea situatiei financiare curente

Acest proces, presupune urmatoarele activtati:

 • Faceti o lista a activelor si pasivelor curente;
 • Stabiliti valoarea neta curenta;
 • Organizati-va strict inregistrarile financiare;
 • Monitorizati atent fluxurile de numerar, veniturile si cheltuielile.

Stabiliti-va obiectivele financiare

 • Proiectati obiective financiare pe termen scurt, mediu si lung;
 • Stabiliti care sunt valorile dvs. financiare;
 • Discutati planurile financiare cu familia;
 • Luati in considerare toate obiectivele dvs. chiar daca unele par ,, mai putin financiare”.

Cautati alternative de actiune

 • Vedeti care sunt optiunile disponibile pentru a va atinge obiectivele financiare;
 • Nu uitati ca acelasi scop poate fi atins in mai multe moduri;
 • Verificati daca un obiectiv va avea  impact asupra altui obiectiv.

Evaluati alternativele

 • Faceti o selectie a strategiilor pe care le veti angaja pentru a va completa planul financiar;
 • Nu uitati ca toate alegerile implica costuri de oportunitate;
 • Faceti o ierarhie a potentialelor decizii;
 • Constientizati faptul ca incertitudinea va fi intotdeauna o parte a imaginii.

Dezvoltati si implementati planul de actiune financiara

 • Vedeti mai inati imaginea de ansamblu;
 • Hotarati ce obiective veti urmari acum;
 • Elaborati un buget care include obiectivele dvs. de planificare financiara;
 • Nu uitati ca puteti apela si la sfatul unui consilier financiar.

Revizuiti de mai multe ori planul financiar

 • Un plan financiar, chiar facut de un expert, trbuie revizuit si actualizat permanent;
 • Ganditi-va la planul dvs. ca la un document de lucru;
 • Planificati sa va revizuiti la intervale regulate obiectivele financiare;
 • Discutati planul dvs. financiar cu partelerul dvs.

Pastila de credit

Pisica si bancherul – Pe o autostrada intens circulata, au loc doua accidente mortale, victimele fiind o pisica si un bancher. Stiti care este diferenta dintre ele? In cazul pisicii se vad si urme de franare.

 

 

 

 

Publicat pe

Cum sa gestionati finantele personale in cinci pasi

Gestionarea finantelor personale
Gestionarea finantelor personale

Gestionarea finantelor personale este inca un subiect absent din programele scolare, desi orice om are nevoie in viata de astfel de abilitati. Recent, au fost publicate in SUA cateva statistici alarmante in acest domeniu. Astfel, 58% din americani, nu dispun de un plan de pensii pentru modul cum isi vor gestiona finantele personale dupa pensionare. Spre exemplu majoritatea americanilor cred ca dupa pensionare vor avea nevoie de circa 300.000 de dolari pentru a se intretine, dar au doar 25.000 de dolari economisiti, iar datoria medie a cardurilor este de 15.024 de dolari. Penrtu a evita situaiile de acest fel, iata cinci pasi de urmat pentru gestionarea finantelor personale.

Gestionarea finantelor personale- Faceti un buget

Pentru o luna, tineti evidenta cheltuielilor, pentru a sti cati bani cheltiuti. Fiti cinstit cu dvs. si noati toate cheltuielile. Nu va pacaliti singur. Aflati cati bani cheltuii pe card si cat ramane soldul neplatit la sfarsitul lunii. Dupa prima luna puteti face un bilant real. Nu scrieti ce ati fi dorit sa cheluiti ci ce ati cheltuit efectiv.  Pentru un salariu mediu de 3000 lei, un buget al lunii ar arata cam asa:

 • Venit lunar   3000
 • Cheltuieli
 • Rate banci/chirii  700
 • Utilitati  500
 • Imbracaminte 200
 • Masa 1000
 • Combustibil masina 100
 • Medicale  100
 • Alte cheltuieli  100
 • Total cheltuieli 2700
 • Economii 300

In buget, faceti  coloane separate pentru bugetul proiecat si cel real. Incercati sa faceti economii de 10 – 15% din veniturile lunare. Nu bugetati cheltuieli sau venituri nereale. De exemplu, daca doua sau trei luni la rand nu reusiti sa economisiti mai mult de 200 lei, nu bugetati 300.

Urmariti bugetul in timp

Partea dificila a unui buget este ca cheltuielile difera de la o luna la alta. Gestionarea finantelor personale presupune aici abiltatea de a jongla cu diverse categorii de cheltuieli, astfel inca sa nu depasiti cheltuielile totale planificate. Desi pare un nonsens, faceti un plan pentru cheltuieli neplanificate. Nu stiti niciodata cand va trebui sa platiti ceva neplanificat.

Nu inchiriati orbeste

Pentru multi dintre noi, cheltuielile cu chiria detin o pondere destul de mare(de regula, cam 25% din venituri). Daca utilizati elementul inchiriat pe termen lung, vedeti daca nu ar fi mai bine sa-l cumparati. Astfel transformati chiria in rata la o banca si deveniti un viitor proprietar.

Faceti investitii inteligente

Familiariati-va cu optiunile de investitii. Gestionarea finantelor personale presupune si minime cunostinte despre investitii. Un curs intensiv despre investitii sau sfatul unui consilier financiar, va fi foarte util. Asigurati- va investitia. Se spune ca oamenii inteligenti se asteapta la neasteptat.

Urmariti-va economiile

Incepeti sa economisiti cu construirea unui fond de urgenta. Daca aveti bani disponibili platiti mai intai soldul la cardul de credit. Astfel micsorati dobanzile platite. Tratati cardul de credit ca si cum ar fi un teanc de bancnote.(Asta si este). Daca nu este o situatie de extrema urgenta, cheltuiti doar banii pe care ii aveti.

Pastila de credit

,,Banul este cartea de credit a saracului”(Marshall Mc Luhan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat pe

Credite – trei metode de a le tine sub control

CREDITE

Credite, intr-o definitie fara pretentii, ar reprezenta  capacitatea de a imprumuta bani, pe baza promisiunii unei rambursari viitoare. Gestionarea unui credit nu este deloc simpla. Exista totusi metode de a tine creditul sub control.  Iata trei dintre cele mai simple metode de a gestiona credite.

  Credite  utilizate cu prudenta

Inainte de a incepe sa cautati creditul care se potriveste nevoilor voastre, incercati sa va schitati un buget lunar. Faceti o lista a veniturilor si a tuturor cheltuielilor lunare si asigurati-va ca aveti in fiecare luna un excedent de venit din care sa achitati ratele. Cautati cele mai bune oferte de credite. Cereti o lista cu termeni si conditii si analizati nivelul dobanzii, dobanda penalizatoare, perioada de creditare si posibilitatile de rambursare anticipata. Nu neglijati nici comisioanele pentru avansuri in numerar. Deseori, un imprumut pentru nevoi personale poate fi o optiune mai buna decat un card de credit.

Creditul pentru nevoi personale are de regula o dobanda mai mica decat cardul de credit.  Verificati extrasul de cont al cardului dvs. si incercati sa platiti mai mult decat minimul. Astfel reduceti suma dobanzii pe care o platiti.

Reduceti datoriile

Cel mai simplu mod de a reduce datoriile este sa vindeti bunurile de care nu mai aveti nevoie. Cautati siteuri pentru anunturi gratuite si puneti la vanzare ce nu va mai foloseste.  Cautati un loc de munca cu o fractiune de norma, seara sau in weekend. Astfel contribuiti cu venituri suplimentare la reducerea datoriilor. Incercati sa gasiti o solutie de refinantare  credite in conditii mai favorabile. Asigurati-va ca imprumutul pe care il obtineti are o rata a dobanzii mai mica decat datoriile pe care le aveti de platit.  Faceti un plan de gestionare a datoriei. Eventual consultati un consilier de credite, care va poate stabili un plan de rambursare pe o perioada mai lunga. Apelati la falimentul personal doar ca ultima solutie. Falimentul personal este o modalitate mai lejera de a scapa de datorii negarantate, cum ar fi datoria de pe cardul de credit.

Monitorizati-va scorul de credit

Istoricul dvs. de credit este inregistrat la Biroul de Credit. Orice intarziere in plata ratelor, a dobanzii sau a comisioanelor, sau nelpata unui credit, va micsoreaza scrul de credit. Un scor mic va descalifica sau va reduce sansele de a lua un credit. Pentru a evita astfel de situatii, respectati termenii si conditiile creditului, faceti platile in timp util, pastrati cat mai scazut soldul cardului de credit si evitati inchiderea conturilor. Evitati sa deschideti conturi comune cu mai multe persoane. Cereti anual un raport de la Biroul de Credit si studiati-l cu atentie. Orice gresala va pate diminua scorul de credit.

Pastila de credit

,,Viata este un animal care se hraneste cu cecuri si cu carti de credit” (Martin Page).

CREDIT ONLINE RAPID

CREDIT ONLINE BANCI

CE ALEGEM: CREDIT BANCAR SAU CREDIT IFN 100 - 3000 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

SOLICITA ORICE FEL DE CREDIT 100 - 3000 lei 5 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUT RAPID ONLINE

IMPRUMUT RAPID

IMPRUMUT RAPID ONLINE 100 - 3000 lei 5 - 62 ...
Citește Mai Mult
credit rapid

CREDIT RAPID

CREDIT RAPID ONLINE - CAUTA AICI    100 - 3000 ...
Citește Mai Mult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat pe

Educatie financiara – cum sa ne controlam finantele personale

EDUCATIE FINANCIARA
EDUCATIE FINANCIARA

O educatie financiara adecvata ne permite in principal, sa castigam mai mult si sa cheltuim mai putin.  Nu este tarziu niciodata sa incepem sa ne dezvoltam cunostintele despre finante  pentru a putea beneficia de o deplina siguranta financiara. Sa incercam sa urmam un scurt ghid in zece pasi pentru a ne putea controla finantele personale.

 

 •  Aflati totul despre finantele familiei  – Stiti cati bani va intra in casa?  Este prima intrebare la care trebuie sa aveti un raspuns clar daca aveti un minim de educatie financiara.  Examinati-va lunar extrasele de cont bancar. Aflati cati bani va intra in banca si de unde . Vedeti care sunt cheltuielile frecvente, ce valoare au si identificati alte cheluieli ocazionale. Verificati facturile lunare de utilitati, aflati pe cine platiti si cat platiti. Verificati raportul cardului de credit, vedeti soldul si dobanda platita. Urmariti-va imprumuturile, aflati cat datorati si cat timp va fi necesar sa platiti.  Verificati extrasul contului de investitii. Aflati unde sunt investiti banii si cat castigati in fiecare an din fiecare investitie in parte.
 •    Stabiliti-va un obiectiv financiar – Atunci cand aveti un scop, veti urmari mai atent resursele financiare.  Spre exemplu  hotarati sa remobilati apartamentul, sa va schimbati masina sau doar telefonul mobil. Nu conteaza care e scopul tau ci doar ca vrei ceva si acest ceva presupune o suma de bani.
 •    Faceti un buget si respectati-l  – Odata ce stiti ce bani va intra in casa si ce cheltuieli aveti, si ca aveti un scop fixat, va trebui sa dezvoltati un buget care sa va permita atingerea obiectivului. Tineti evidenta zilnica a cheltuielilor. Includeti alimente, benzina, imbracaminte, mese festive, curatenie, cheltuieli scolare, etc. Fii sigur ca inregistrarile tale arata imaginea exacta a modului in care cheltui banii. Elimina cheltuielile inutile si incearca sa scazi cheltuielile mari. Revizuieste bugetul daca este necesar. Este bine ca bugetul sa fie cat mai flexibil.
 •    Discutati finantele cu toti membrii familiei in mod deschis si onest – In general, intr-o familie, sotul este raspunzator de finante dar aceasta nu este o scuza pentru sotie sa nu stie de unde vin si unde se duc banii familiei si sa se implice in deciziile financiare importante.
 •   Datorii bune si datorii rele –  Nu putem vorbi despre educatie financiara fara a sti totul despre datorii. O datorie buna este acea care va ajuta sa construiti active, spre exemplu ipoteca la casa. Valoarea casei creste odata cu scaderea datoriei si va ajuta la construirea capitalului propriu in casa.  Datoria rea este aceea care continua sa creasca pe masura ce valoarea elementului achizitionat scade. De exemplu un card de credit in care elementele achizitionate pierd din valoare iar dobanda pe care o platiti creste cu fiecare luna in care nu achitati tot soldul cardului.
 •    Greseli comune de gestionare a banilor – In mod normal ar trebui sa intre mai multi bani decat ies. De multe ori, decizii negandite arunca in aer acest echilibru. Spre exemplu , nu este normal sa traiesti pe credit. Incarcarea cardurilor de credit cu sume mai mari decat posibilitatile tale de a le returna va produce o gaura financiara din care nu mai poti iesi.
 •   Nu renuntati la stabilirea unui obiectiv financiar – Pentru unii dintre voi, este posibil sa nu para o mare gresala faptul ca nu aveti un obiectiv financiar. Realitatea este ca daca nu aveti un obiectiv financiar, nu sunteti la fel de motivati sa urmariti finantele personale. Un scop financiar va ofera ceva de asteptat si de lucrat in aceasta directie.
 •   Nu neglijati educatia financiara – Cautati in comunitatea dvs. organizatii care sa va ajute sa aflati mai multe despre finantele personale. Luati informatii de la banci, organizatii nonprofit, programe de asistenta, cursuri de la colegii si universitati.
 •   Aflati cum puteti identifica sursele nesigure de informatii – Cand utilizati internetul cautati surse cum sunt guverne , organizatii nationale binecunoscute, siteuri cu terminatie guv. org. sau edu. care indica guverne, organizatii sau institutii de invatamant. Informatii nesigure provin cel mai adesea de pe retelele de socializare, forumuri de internet, bloguri personale.
 •  Transmiteti cunostintele – Invatati impreuna cu copii dvs.  despre educatie financiara si finante personale si transmiteti toate cunostintele urmatoarei generatii. Oferiti copiilor jocuri cu teme financiare pentru a-i face sa asimileze de mici notiuni elementare de finante.

 

PASTLA DE CREDIT

,,Casatoria este ca un credit: Te bucuri la inceput, si apoi platesti”.

 

Publicat pe

Banii si politica monetara

BANII

Banii, reprezinta conform Wikipedia, orice inregistrare verificabila care este acceptata in general ca plata pentru bunuri si servicii si rambursarea datoriilor, intr-o anumita tara sau un context social – economic. Originea cuvantului bani este atribuita Templului lui Juno de pe Capitoline, unul din cele sapte dealuri ale Romei. In antichitate, Templul lui Juno Moneta de la Roma era locul unde se afla monetaria Romei. Poate fi considerat ban, orice element sau inregistrare care indeplineste urmatoarele functii: mijloc de schimb, unitate de cont, magazin de valoare si standard de plata amanata.

Banii, scurt istoric

Premergator aparitiei banilor, au functionat societatile nemonetare, care se bazau pe barter. Prima utilizare a termanului bani, apare in Mesopotamia in anul 3000 i.Hr.  Potrivit lui Herodot, Lydienii au fost primmi care au folosit monede de aur si argint in jurul anilor 650 – 600 i.Hr. Banii de hartie sau bancnotele, au aparut pentru prima data in China, in timpul dinastiei Song.

In Europa, bancnotele au fost emise pentru prima data in anul 1661 in Suedia de catre Stocholms Banco. Bancnotele emise, erau convertibile in cantitati fixe de aur. Acest standard , a fost adoptat de aproape toate tarile, la inceputul secolului XX. Inainte de convertibilitatea banilor in cantitati fixe de aur, au fost folosite ca bani, alte elemente cum ar fi: scoici, orz, orez, margele, sarea, piperul, alcoolul, tigarile, canabisul, bomboanele, etc.

Pana in 1919, banii au fost considerati o chestiune cu patru functii: un mediu, o masura, un standard si un magazin. In economia moderna se mentin doar trei functii: mijloc de schimb, unitate de cont si depozit de valoare. In economie, banii reprezinta un termen larg, care se refera la orice instrument financiar care poate indeplini functiile de mai sus.

Politica monetara

Cand aurul si argintul sunt folosite ca bani, aportul monetar creste odata cu cresterea cantitatii acestora. Daca aceasta rata de crestere se accelereaza, apare inflatia, iar daca se micsoreaza apare deflatia. De aici necesitatea controlului valorii banilor in economie, sau politica monetara. Politica monetara este definita ca un proces prin care un guvern, banca centrala sau o autoritate monetara gestioneaza oferta de bani pentru a-si atinge obiectivele specifice. Pentru a controla oferta de bani, guvernele folosesc instrumente cum ar fi:

 • Modificarea ratei dobanzii bancii centrale;
 • Cumpararea sau vanzarea de valuta;
 • Cresterea sau scaderea datoriei publice;
 • Manipularea ratelor de schimb;
 • Cresterea sau micsorarea rezervelor minime obligatorii.

O politica monetara neadecvata, poate avea efecte negative asupra unei economii. Aceste efecte includ: hiperinflatia, recesiune, somaj ridicat si chiar colaps monetar.

Pastila de credit

Daca un om imprumuta livada unui gradinar, pentru a o gestiona, gradinarul va da proprietarului doua treimi din produsul obtinut, iar el va lua o treime. (Codul lui Hammurabi despre credite).

CREDIT ONLINE RAPID

CREDIT ONLINE BANCI

CE ALEGEM: CREDIT BANCAR SAU CREDIT IFN 100 - 3000 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

SOLICITA ORICE FEL DE CREDIT 100 - 3000 lei 5 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUT RAPID ONLINE

IMPRUMUT RAPID

IMPRUMUT RAPID ONLINE 100 - 3000 lei 5 - 62 ...
Citește Mai Mult
credit rapid

CREDIT RAPID

CREDIT RAPID ONLINE - CAUTA AICI    100 - 3000 ...
Citește Mai Mult
Publicat pe

Educatia financiara – intrebari frecvente despre bani

Educatia financiara

Educatia financiara – scurta calatorie in finantele personale

Educatia financiara apare tot mai frecvent ca o necesitate in educatia individului. V-ati intrebat vreodata ce sta in spatele deciziilor voastre financiare?  Acestea nu au legatura cu cati bani avem de fapt, ci reflecta ceea ce noi credem sau gandim despre bani. Aproape toata lumea, indiferent de nivelul de educatie este preocupata de:

 • Suficienta banilor (am sau nu bani de ajuns ?)
 • Durabilitatea resurselor (cat timp vor dura banii mei?)
 • Oportunitatea deciziilor (am facut alegerea potrivita pentru mine?)

Raspunsurile la aceste intrebari au sensuri diferite, pentru persoane diferite, in functie de valorile lor financiare. Calatoria in finantele personale evolueaza mereu in functie de noile provacari si oportunitati. Asta inseamna ca chiar daca sunteti intr-o forma financiara excelenta, veti avea mereu intrebari pe teritoriu financiar.  Educatia financiara presupune sa ne punem mereu intrebari despre bani. Vom raspunde in cele ce urmeaza la intrebarea :

Cum ma pot pregati financiar pentru dezastre naturale?

Este de la sine inteles ca nimeni nu vrea sa se confrunte cu un dezastru natural. Totusi, o minima pregatire financiara este necesara si presupune:

 • Pregatirea locuintei – Este necesara in primul rand o asigurare cat mai completa a locuintei, care sa minimizeze daunele provacate proprietatii dvs. de un eventual dezastru natural. Asigurati-va pentru riscul de inundatii, alunecari de teren, cutremure si incendii.
 • Pastrati copii pe hartie ale documentelor. Pentru mai multa siguranta, le puteti scana si stoca pe un hard disc extern, sau le puteti salva  in cloud-based. Faceti o inregistrare video a tot ceea ce detineti. Informatiile stocate dati- le unui prieten sau ruda, care nu locuieste in zona dvs. Protejati informatiile cu o parola.
 • Asigurati-va un fond de urgenta cu bani suficienti pentru a acoperi cheltuielile care nu se ramburseaza de asigurare.
 • Deoarece ATM-urile pot sa nu functioneze cateva zile dupa un dezastru natural, este o idee buna sa aveti intotdeauna niste bani in bancnote mici.
 • Este posibil sa nu ai acces o perioadaa de timp la institutii financiare, nici online, nici personal. Activati un serviciu de plata automata a facturilor.
 • In cazul unui dezastru natural produsele alimentare sunt foarte greu de gasit. Este bine sa aveti un mic depozit de alimente neperisabile si apa.
 • Este necesara o geanta de urgenta care sa aiba alimente si provizii de supravietuire pentru familia ta timp de trei zile.

Iata doar cateva lucruri simple pe care le presupune educatia financiara.

Pastila de credit

Daca un om detine o datorie (cereale sau bani), impotriva altui om, si daca el ia cereale fara acordul proprietarului de granar, el va intoarce cerealele luate si va piertde tot ce a imprumutat, orice ar fi. (Codul lui Hammurabi despre credite).

CREDIT ONLINE RAPID

CREDIT ONLINE BANCI

CE ALEGEM: CREDIT BANCAR SAU CREDIT IFN 100 - 3000 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

SOLICITA ORICE FEL DE CREDIT 100 - 3000 lei 5 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUT RAPID ONLINE

IMPRUMUT RAPID

IMPRUMUT RAPID ONLINE 100 - 3000 lei 5 - 62 ...
Citește Mai Mult
credit rapid

CREDIT RAPID

CREDIT RAPID ONLINE - CAUTA AICI    100 - 3000 ...
Citește Mai Mult
Publicat pe

Alfabetizarea financiara, o necesitate la nivel mondial

Alfabetizarea financiara

Alfabetizarea  financiara este un concept tot mai des vizat de multe guverne din lume, in efortul de a incerca sa inplementeze la nivel de individ un minim de cunostinte financiare.

Cand vorbim despre educatie in general, ne referim la sarcina de a pregati omul intr-un domeniu al vietii sociale. Conform Wikipedia, cuvantul educatie deriva din substantivul ,,educatio”. Acesta  se refera la crestere, hranire sau cultivare. Educatia presupune o interventie care sa conduca la formarea de deprinderi bune sau la dezvoltarea unor abilitati native acelora care dispun de ele. Referindu-ne strict la alfabetizarea financiara, la nivel mondial  termenul este vehiculat ca baza  a educatiei in acest domeniu.

O scutra definitie a alfabetizarii financiare ar fi: abilitatea de a intelege cum functioneaza banii in lume.  Aceasta presupune detinerea unui set de cunostinte si abilitati, care sa permita individului sa ia decizii eficiente in orice problema de finante personale.

Alfabetizarea financiara in lume

La nivel mondial, din anul 2003, Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OCDE), a initiat un proiect interguvernamental care isi propune sa sa ofere modalitati de imbunatatire a standardelor de educatie si alfabetizare financiara. In anul 2005, OCDE a publicat rezultatele unui studiu despre alfabetizarea financiara efectuat la nivel mondial. Iata cateva concluzii:

 • In Australia, 67% din respondenti spun ca inteleg conceptul de alfabetizare financiara. Cand au fost rugati sa rezolve o problema de natura financiara doar 28% au reusit.
 • In Marea Britanie, consumatorii nu cauta in mod activ informatii financiare. Ei fac uz de informatiile pe care le primesc de la un angajat al bancii.
 • In Canada, respondentii au consideret ca alegerea unei investitii financiare potrivite este mai stresanta decat mersul la dentist.
 • In Coreea, doar 60% din elevii de liceu au raspuns corect la testele despre gestionarea unui card de credit.
 • In SUA, patru din zece muncitori americani nu au cunostinte despre economisirea pentru pensionare.

Cu toate acestea, OCDE concluzioneaza ca este incurajator faptul ca putinele programe de educatie financiara evaluate, s-au dovedit a fi eficiente.

Pastila de credit

Daca un om da altuia aur, argint sau orice altceva in depozit, el va arata martorilor si apoi va angaja contractul si va face depunerea. (Codul lui Hammurabi derpre credite).

CREDIT ONLINE RAPID

CREDIT ONLINE BANCI

CE ALEGEM: CREDIT BANCAR SAU CREDIT IFN 100 - 3000 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

IMPRUMUTURI RAPIDE ONLINE

SOLICITA ORICE FEL DE CREDIT 100 - 3000 lei 5 ...
Citește Mai Mult
IMPRUMUT RAPID ONLINE

IMPRUMUT RAPID

IMPRUMUT RAPID ONLINE 100 - 3000 lei 5 - 62 ...
Citește Mai Mult
credit rapid

CREDIT RAPID

CREDIT RAPID ONLINE - CAUTA AICI    100 - 3000 ...
Citește Mai Mult